Производство и търговия на плюшени играчки в Пловдив.

Амек Тойс Официален сайт.

Ние, екипът на АМЕК toys-света на плюшените играчки, се стараем ежедневно да актуализираме информацията за нашите артикули и събитията свързани с тях и с дейността на фирмата, за да ви предложим качествени продукти на атрактивни цени. Адрес.: Амек Тойс - производтсво и търговия на плюшени играчки; гр.Пловдив Индустриална зона Карловско шосе (до детелината на АМ"Тракия") Склад - гр.Варна ул. Цариброд 41

Десет години гаранция за отлично качество. Създавайки една плюшена играчка за Вас, АМЕК toys създава един по-добър живот, изпълнен с позитивни емоции, топлина и красота в делниците и празниците Ви.

За нас е чест и удоволствие да създадем вашата сбъдната мечта в света на плюшените играчки.

Представителства в Сърбия и Македония

Нашите продукти:

Плюшени играчки за малки ,по-големи и пораснали деца. Богат асортимент от артикули на плюшени играчки с отлично качество на достъпни цени.

Станете приятели на Amek Toys във facebook. Намерете плюшената играчка за вас!

Тук можете да откриете плюшени играчки за:

Приказки за играчки от цял свят - надники в света на Амек:
Сайтът на Амек Тойс е създаден от Дива Студио ООД. Copyright © Amek Toys. Created by Diva Studio.
Европейски съюз
Европейски фонд за регионално развитие

Проект BG16RFOP002-2.001-0364-С01- „Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД“ Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Амек Тойс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Информация за проекта вижте тук Тръжна документация